Finansowanie

Pożyczka to produkt finansowy dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Finansujemy dowolny sprzęt związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. W zależności od rodzaju sprzętu możemy zaproponować finansowanie już przy zerowym wkładzie własnym. Spłatę pożyczki rozłożymy nawet do 108 miesięcy. Udzielmy pożyczki w PLN na stopie stałej i zmiennej. Pożyczka w EFL Finance to również elastyczne podejście do potrzeb klientów, haromonogram dostosujemy do Twoich potrzeb. A w trakcie trwania pożyczki możesz dokonać spłaty w dowolnym momencie.

Uzupełnieniem oferty jest ubezpieczenie majątkowe do sprzętu finansowego pożyczką. Program ubezpieczeniowy przygotowany został z Concordia Polska TUW. Ubezpieczenie o szerokim zakresie ochrony, w szczególności dla sprzętów rolniczych. Przyjazna forma zawarcia ubezpieczenia, atrakcyjna składka, stabilny partner gwarantujący należytą ochronę.

Okres finansowania: w zależności od rodzaju sprzętu (max 108 miesięcy)
Wkład własny: od 0%
Waluta: PLN
Stopa procentowa: stała, zmienna


Pożyczka OSD

Pożyczka udzielana jest na sfinansowanie pojazdów osobowych, dostawczych i societe, nowych i używanych z wyłączeniem:

 • motocykli
 • używanych OSD w Procedurze Marży (dawna faktura VAT Marża)

Szybka i prosta finalizacja umowy 

Szybki czas decyzji – decyzja automatyczna

Procedury uproszczone (tylko dokumenty rejestrowe firmy - minimum formalności)

Brak konieczności wizyty w placówce EFL – podpisanie umowy u Klienta

Łatwa dostępność finansowania

Niskie wpłaty własne

Leasingowe (bardziej liberalne) podejście do zdolności kredytowej 

Korzystne warunki finansowania pojazdów używanych (jak dla nowych)

Współpraca z autoryzowanymi dealerami w całej Polsce

Dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb Klienta

Możliwość dowolnego kształtowania harmonogramu spłat

Okres finansowania już od 3 miesięcy

Bezpieczeństwo i wygoda

Pożyczka na stopie stałej – gwarancja niezmienności raty

Możliwość dopasowania harmonogramu do sezonowości przychodów 

Pożyczkobiorca jest właścicielem sprzętu


Nie można sfinansować pożyczką:

 • zakupu przedmiotu od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz innych niż producent, Autoryzowany dostawca.
 • zakupu pojazdów używanych, na które wystawiona jest faktura VAT marża,
 • zakupu przedmiotów powyżej ich wartości rynkowej
 • zakupu przedmiotów będących zabezpieczeniem kredytów w bankach oraz transakcji leasingowych.

Pożyczka ROL:

Pożyczką można sfinansować sprzęty, które służą do wykonywania działalności podstawowej pożyczkobiorcy

Szybka i prosta finalizacja umowy

Brak konieczności wizyty w placówce EFL – podpisanie umowy u Klienta

Możliwość równoczesnego zawarcia umowy pożyczki i ubezpieczenia 

Łatwa dostępność finansowania

Niskie wpłaty własne

Współpraca z dostawcami w całej Polsce

Dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb Klienta

Optymalne rozwiązanie finansowe do korzystania z funduszy unijnych

Możliwość dowolnego kształtowania harmonogramu spłat

Zabezpieczeniem jest przewłaszczenie rzeczowe lub zastaw rejestrowy – możliwość wyboru

Okres finansowania już od 3 miesięcy

Bezpieczeństwo i wygoda

Pożyczka na stopie stałej – gwarancja niezmienności raty

Możliwość dopasowania harmonogramu do sezonowości przychodów 

Finansowanie podatku VAT

Brak opłat za wcześniejszą spłatę wynikającą z wpłynięcia dotacji

Pożyczkobiorca jest właścicielem sprzętu

Pożyczkobiorcą w umowach „Pożyczki AGRO” może być:

 1. rolnik nie prowadzący działalności gospodarczej, a prowadzący wyłącznie działalność rolniczą i uzyskujący przychody z tej działalności, posiadający podpisaną umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) lub Agencją Rozwoju Rolnictwa (ARR) na dofinansowanie przedmiotu wnioskowanej transakcji w ramach programu dopuszczonego do obsługi przez EFLF, przy czym wielkość ekonomiczna prowadzonego przez niego gospodarstwa liczona w jednostkach ESU musi wynosić minimum 7.
 2. rolnik nie prowadzący działalności gospodarczej a prowadzący wyłącznie działalność rolniczą i uzyskujący przychody z tej działalności, nieposiadający podpisanej umowy z ARiMR lub ARR na dofinansowanie przedmiotu wnioskowanej transakcji przy czym wielkość ekonomiczna prowadzonego przez niego gospodarstwa liczona w jednostkach ESU musi wynosić minimum 7.
 3. przedsiębiorca posiadający podpisaną umowę na dofinansowanie przedmiotu wnioskowanej transakcji w ramach programu UE dopuszczonego do obsługi przez EFLF,
 4. przedsiębiorca nie posiadający podpisanej umowy na dofinansowanie przedmiotu wnioskowanej transakcji w ramach programu UE.


Pożyczka TRUCK:

Pożyczka udzielana jest na sfinansowanie zakupu:

 • samochodów ciężarowych standardowe,
 • autobusów i autokarów,
 • ciągników siodłowych,
 • samochodów ciężarowych specjalnych,
 • naczep do 2 t,
 • naczep powyżej 2 t,
 • przyczep do 2 t,
 • przyczep powyżej 2 t

Szybka i prosta finalizacja umowy 

Szybki czas decyzji – decyzja automatyczna

Procedury uproszczona (tylko dokumenty rejestrowe firmy - minimum formalności)

Brak konieczności wizyty w placówce EFL – podpisanie umowy u Klienta

Łatwa dostępność finansowania

Niskie wpłaty własne

Leasingowe (bardziej liberalne) podejście do zdolności kredytowej 

Korzystne warunki finansowania pojazdów używanych (jak dla nowych)

Współpraca z autoryzowanymi dealerami w całej Polsce

Dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb Klienta

Możliwość dowolnego kształtowania harmonogramu spłat

Okres finansowania już od 3 miesięcy

Bezpieczeństwo i wygoda

Pożyczka na stopie stałej – gwarancja niezmienności raty

Możliwość dopasowania harmonogramu do sezonowości przychodów 

Pożyczkobiorca jest właścicielem


Nie można sfinansować pożyczką:

 • zakupu przedmiotu od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • zakupu pojazdów używanych, na które wystawiona jest faktura VAT marża,
 • zakupu przedmiotów powyżej ich wartości rynkowej
 • zakupu przedmiotów będących zabezpieczeniem kredytów w bankach oraz transakcji leasingowych.


Pożyczka MED:

Dla kogo :

 • lekarze prowadzący prywatne praktyki lekarskie,
 • lekarze rodzinni wykonujący obowiązki udzielania świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym na podstawie umów zawartych ze Skarbem Państwa lub gminą,
 • weterynarze prowadzący własne lecznice,
 • laboranci,
 • technicy dentystyczni, stomatolodzy prowadzący własne gabinety,
 • protetycy,
 • optometryści, optycy,
 • rehabilitanci i fizykoterapeuci,
 • psychologowie,
 • spółki lub spółdzielnie udzielające świadczeń zdrowotnych,
 • inne podmioty zajmujące się opieką zdrowotną, których właścicielami są osoby niebędące lekarzami,
 • farmaceuci prowadzący własną aptekę.

Szybka i prosta finalizacja umowy 

Szybki czas decyzji – decyzja automatyczna

Procedury uproszczone (tylko dokumenty rejestrowe firmy - minimum formalności)

Brak konieczności wizyty w placówce EFL – podpisanie umowy u Klienta

Możliwość równoczesnego zawarcia umowy pożyczki i ubezpieczenia 

Łatwa dostępność finansowania

Niskie wpłaty własne

Leasingowe (bardziej liberalne) podejście do zdolności kredytowej 

Współpraca z dostawcami w całej Polsce

Dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb Klienta

Możliwość dowolnego kształtowania harmonogramu spłat

Okres finansowania już od 3 miesięcy

Bezpieczeństwo i wygoda

Pożyczka na stopie stałej – gwarancja niezmienności raty

Możliwość dopasowania harmonogramu do sezonowości przychodów 

Finansowanie podatku VAT

Pożyczkobiorca jest właścicielem sprzętu

Nie można sfinansować pożyczką:

 • zakupu przedmiotu od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • zakupu przedmiotów używanych oraz refinansowaniu przedmiotów używanych na podstawie faktur, do których nie ma możliwości przedstawienia wiarygodnego potwierdzenia zapłaty (np. potwierdzenie przelewu lub dokumentu księgowego KP w przypadku zapłaty gotówką),
 • finansowania przedmiotów powyżej ich wartości rynkowej
 • finansowanie i refinansowanie przedmiotów będących zabezpieczeniem kredytów w Credit Agricole Bank lub innym banku oraz transakcji leasingowych (np. w drodze przewłaszczenia lub zastawu).

  Infolinia
  (71) 377 74 44
  pon-pt: 8:00-16:00
  Czas z doradcą
  Porozmawiaj
  online
  Zapytanie ofertowe

  Wybierz pojazd i rodzaj finansowaniaa