Rejestracja

Aby zarejestrować się w naszym serwisie, wypełnij poniższy formularz

E-mail bęzie Twoim loginem do serwisu


W zakresie, w jakim podlega Pan/Pani pod przepisy RODO*, informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EFL Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-605), pl. Orląt Lwowskich 1. EFL Service S.A. przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu świadczenia usługi pn. „AutoEFL.pl”, na zasadach szczegółowo opisanych w „Regulaminie dla użytkowników serwisu internetowego AutoEFL.pl” oraz w celach marketingowych, w zakresie poniżej wyrażonych zgód. Stanowią one podstawę prawną przetwarzania danych osobowych określoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody, jednakże pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EFL Service S.A. moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celu:

Niniejszym informujemy, że w zakresie przetwarzania i ochrony Pana/Pani danych osobowych można kontaktować się z EFL Service S.A. pod adresem e-mail: daneosobowe@eflservice.com.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysłanej na adres: EFL Service S.A. pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”, zaś z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@eflservice.com.pl

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy IT lub innych usług (przetwarzający w imieniu EFL Service S.A.). W zakresie udzielonych zgód Pana/Pani dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przechowywane do czasu wycofania tychże zgód.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem korzystania z serwisu internetowego AutoEFL.pl. Nie podanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług serwisu.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od EFL Service S.A., jako administratora danych:
  • dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
  • sprostowania Pana/Pani danych osobowych,
  • usunięcia Pana/Pani danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
  • przeniesienia Pana/Pani danych osobowych.
W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przetwarzania danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do:
  • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie lub
  • innego organu nadzorczego w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Infolinia
(71) 377 74 44
pn-pt: 8:00-16:00
Czas z doradcą
Porozmawiaj
online
Zapytanie ofertowe

Wybierz pojazd i rodzaj finansowania

Partnerzy AutoEFL