Zapytanie ofertowe

Pożyczka

Uzupełnij formularz, aby otrzymać ofertę finansowania leasing, kredyt samochodu lub maszyny.
Oferta zostanie przekazana w ciągu 24 godzin.

Przedmiot zapytania Krok 1 z 3
* pola obowiązkowe

Uzupełnij samodzielnie formularz

Dalej
 
 

Poproś o ofertę do skonfigurowanego pojazdu:

Konfiguruj

Poproś o ofertę do używanego pojazdu z ogłoszenia:

Szukaj w ofertach
Dalej
0% 45%
Dalej
W zakresie, w jakim podlega Pan/Pani pod przepisy RODO*, informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EFL Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-605), pl. Orląt Lwowskich 1. EFL Service S.A. przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu świadczenia usługi pn. „AutoEFL.pl”, na zasadach szczegółowo opisanych w „Regulaminie dla użytkowników serwisu internetowego AutoEFL.pl” oraz w celach marketingowych, w zakresie poniżej wyrażonych zgód. Stanowią one podstawę prawną przetwarzania danych osobowych określoną w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody, jednakże pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EFL Service S.A. moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celu:

Niniejszym informujemy, że w zakresie przetwarzania i ochrony Pana/Pani danych osobowych można kontaktować się z EFL Service S.A. pod adresem e-mail: daneosobowe@eflservice.com.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysłanej na adres: EFL Service S.A. pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”, zaś z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@eflservice.com.pl

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy IT lub innych usług (przetwarzający w imieniu EFL Service S.A.). W zakresie udzielonych zgód Pana/Pani dane osobowe podane w powyższym formularzu będą przechowywane do czasu wycofania tychże zgód.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem korzystania z serwisu internetowego AutoEFL.pl. Nie podanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług serwisu.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od EFL Service S.A., jako administratora danych:
  • dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
  • sprostowania Pana/Pani danych osobowych,
  • usunięcia Pana/Pani danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
  • przeniesienia Pana/Pani danych osobowych.
W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przetwarzania danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do:
  • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie lub innego organu nadzorczego w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

W zakresie, w jakim podlega Pan/Pani pod przepisy RODO*, informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-605), pl. Orląt Lwowskich 1 – „EFL”. EFL przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach marketingowych – w zakresie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody, jednakże pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Dane kontaktowe EFL: e-mail: daneosobowe@efl.com.pl, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: ochronadanych@efl.com.pl. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w zakresie zawarcia umowy leasingu. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przygotowania oferty, nie dłużej jednak niż 120 dni od pozyskania danych, a w zakresie udzielonych zgód, do czasu ich wycofania. Masz prawo do żądania od EFL dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi przygotowanie oferty.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Chronimy AutoEFL przed fałszywymi zapytaniami, aby móc
sprawnie i szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie.